S dětmi v lese

Lesní aktivity

Co zaujme děti v přírodě? Záleží na jejich věku

Stejně jako další oblasti vývoje dětí má i vývoj vnímání přírody svůj řád a svá období. V tomto článku vycházím z přednášky Martina Kříže z ekocentra Chaloupky. Vývojové fáze vnímání přírody jsou jen tři: Do 5-6 let – senzitivita – louže, bahno, listí, klacky, tráva, potok, spontánní hra na jednom místě v lese. Do 10-12 let

Co zaujme děti v přírodě? Záleží na jejich věku Read More »