S dětmi v lese

Katka Röschová

Baví mě tvoření her a programů pro děti a už několik let se specializuji na environmentální vzdělávání. Díky tomu pomáhám rodičům a dětem chápat přírodu jako přirozený prostor pro zkoumání a dobrodružství, aby mohli poznávat přírodu přímo v přírodě, hravě a s lehkostí. Více o mé cestě s dětmi do lesa si můžete přečíst zde. Inspirujte se pro vaše cesty do lesa v průvodci: Nebojte se nudy v lese

Fenomén KŮRA

Kůra, ta kůže stromů, která chrání jejich důležitou část – lýko. V lýku proudí život stromů. Zbytek dřeva jsou již mrtvé buňky. Nesou jejich váhu a tíhu celé koruny. Proto jsou i duté stromy živé, jen náchylné na zlomení. Pokud má ale strom porušenou kůru po celém obvodu, má přerušený tok živin mezi listy a …

Fenomén KŮRA Pokračovat ve čtení »

Dětské oddíly mají stále co nabídnout

Chodili jste jako děti do oddílu? Pravidelné schůzky a výpravy, v létě tábor? Nabídnete oddíl také svým dětem? Prošla jsem oddílem jako dítě (Český svaz ochránců přírody) i jako dospělá (Skupina Čtrnáctka, vedoucí v oddílu Draco). Můj muž je dodnes aktivní skaut. Že naše děti budou chodit do oddílu bylo naprosto jasné. Oba víme, jak …

Dětské oddíly mají stále co nabídnout Pokračovat ve čtení »

Co zaujme děti v přírodě? Záleží na jejich věku

Stejně jako další oblasti vývoje dětí má i vývoj vnímání přírody svůj řád a svá období. V tomto článku vycházím z přednášky Martina Kříže z ekocentra Chaloupky. Vývojové fáze vnímání přírody jsou jen tři: Do 5-6 let – senzitivita – louže, bahno, listí, klacky, tráva, potok, spontánní hra na jednom místě v lese. Do 10-12 let …

Co zaujme děti v přírodě? Záleží na jejich věku Pokračovat ve čtení »

Odkud se na jaře berou motýli?

Motýli, v mých očích jedni z nejkřehčích živočichů. Jak přečkají zimu? Na toto téma mě navedl jednoduchý příběh v publikaci Lesní mimičarování od Rezekvítku. Motýlí skřítek vysvětluje holčičce, jak pět konkrétních druhů motýlů přečká zimu. Do té doby jsem o motýlech uvažovala jen jako o nádherných květech živočišné říše. Přečtení příběhu ve mně vzbudilo zvědavost a …

Odkud se na jaře berou motýli? Pokračovat ve čtení »